Fra Taxationsprotocol for Hammerum Herred - November1805 – side 168-69:

En Gaard Ocels kaldet, som nu ejes og beboes af Jens Chr. Pedersen, og som førhen under Hoved No 194 er taxeret og forsikret for 620 Rdl. befandtes nu saaledes forandret og forbedret:

1.      Stuehuset Sønden i Gaarden, 20 Fag, 8½ Alen dyb, Eeg under og Fyr Overtømmer, Leervægge, Straatag, indrettet til 2 Stuer, 2 Kamre, Køkken, Bryggers og Tørvehus samt Vognport med fornøden Loft, Vinduer og Døre samt en Bageovn og 2de Skorstene af raa med brændte Steen i Piben, taxeret og forsikret for .........................

500 Rdl.

2.      Det østre Huus, 12 Fag, 8 Alen dyb, Eeg under og Fyr Overtømmer, Leervægge, Straa og Lyngtag, til Stald, Hakkelshuus, Karlekammer, Faaresti og Lade .....

120 Rdl.

3.      Det vestre Huus 15 Fag, 9 Alen dyb, Eeg under og Fyr Overtømmer, Leervægge, Straatag, til en Stue, Køkken, Kælder, Vognskjul og Lade med fornøden Loft, Vinduer og Døre samt en Skorsten af raa med brændte sten i Piben. ........................

180 Rdl.

4.      Et Indsidderhuus beliggende norden for Gaarden, er uforandret ...............................

100 Rdl.

5.      Det nordre Huus, 13 Fag, 8 Alen dyb, Eeg under og Fyr Overtømmer, Leervægge, Straa og Lyngtag, til Fæhuus, Lade og Vognskjul .....................................................

160 Rdl.

Summa

1.060 Rdl.

Forsvarlig indrettet mod Ildsfare og har som meldt førhen været forsikret for 620 Rdl. Brandredskaber forefandtes.

Wesenberg

Thomas Knudsen

Peder Mølle

Const. Brand-Directeur

Taxationsmænd

 

 

Okkels, 1805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsidderhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fæhus, Lade og Vognskjul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stue, Køkken, Kælder, Vognskjul og Lade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkel­seshus, Karle-kammer, Faaresti og Lade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuehus

2 Stuer, 2 Kamre, Køkken, Bryggers og Tørvehus samt Vognport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fra Taxationsprotocol for Hammerum Herred – Februar 1819:

 

 

Anno 1819, den 11te Februar ……..

..........

.........

Rind Sogn Occels

En Gaard som ejes og beboes af Jens Chr Pedersen ....... som under Hoved No 194 er taxeret til, samt efter Plakaten af 13de marts 1813 reduceret til 1700 Rbd., befandtes nu efter at Stuehuset med dets bygninger er ombygget, saaledes forandret og forbedret:

a)      Stuehuset sønden i Gaarden, 15 Fag, 10¼  Alen dyb, Eeg under og Fyr Overtømmer, Leervægge, Straa og Lyngtag, Fyrreloft over hele Huset. Fornødne Vinduer og Døre. 3de Skorstene af raa med brændte Sten i Piben og 1 Bageovn. Indrettet til 2de Gæstekamre, Storstue, Forgang, Spiisekammer, Dagligstue, Sovekammer, Køkken,  Bryggerhus og Bagestue. Taxeret og forsikret for .................................

1.250 Rbd.

1.000 Rd.S

b)      Det østre Huus, 14 Fag, 7 Alen dyb, Eeg under og Fyr Overtømmer, Leervægge, Straa og Lyngtag. Fyrreloft over 3 fag indretttet med fornødne Døre til Hestestald, Hakkelshus, Hølade og Faarehuus .........

250 Rbd.

200 Rd.S

c)      Det vestre Huus, 15 Fag, 8 Alen dyb, Eeg under og Fyr Overtømer, Leervæggge, Straa og Lyngtag, indrettet med fornødne Døre og Loft, samt en Skorsten af raa med brændte Sten i Piben til 1 stue, 1 kammer, forgang, køkken , tærskelo og kørelade .................................

437½ Rbd.

350 Rd.S

d)      Det nordre Huus, 18 Fag, 8 Alen dyb,  Eeg under og Fyr Overtømmer, Leervægge, Straa og Lyngtag. Indrettet med fornødne Døre til Vognport, Fæehus og Hølade samt Indkøringsport ...........................

437½ Rbd.

350 Rd.S

e)      Et Indsidderhus på Gaardens Mark norden Gaarden, 10 Fag, 7 Alen dyb, Eeg under Fyr Overtømmer, Leervægge, Straa og Lyngtag,  Fyrreloft over 4 Fag. Forresten fornøden Loft, Vinduer og Døre, 2de skorstene af raa med brændte Sten i Piber. Indrettet til 2de Stuer, 2de Kamre, 2de Forgange, 2de Køkkener .....................................................

125 Rbd.

100 Rd.S

Summa

2.500 Rbd.

2.000 Rd.S

 

Forsvarlig mod Ildsfare og som førhen meldt været forsikret for 1700 Rbd. Brandredskaber forefandtes.

 

Michaelsen

Peder Iversen

Knud Holt

Const. Brand-Directeur

Taxationsmænd

 


 

Okkels 1819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsidderhus

2 stuer, 2 kamre, 2 forgange, 2 køkkener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vognport, fæhus, hølade samt indkøringsport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stue, kammer, forgang, køkken, tærskelo og kørelade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hestestald, hakkelseshus, hølade og fårehus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuehus

2 gæstekamre, storstue, for­gang, spisekammer, daglig­stue, sovekammer, køkken, bryggershus, bagestue