Udskriv Tilføj bogmærke

Christen Nielsen Busk

Mand ca. 1699 - 1772  (73 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Christen Nielsen Busk 
  Fødsel ca. 1699  [1
  Køn Mand 
  Beskæftigelse Fæster og smed 
  Død 17 jul. 1772  Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse 23 jul. 1772  Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Christen blev gift første gang omkring 1725, og får 5 børn i dette ægteskab.

   Før 1732 bliver Chresten fæster af gården Karlsmose i Sinding sogn. Han er tillige smed, hvorfor han bliver kaldt både Christen Smed og Christen Karlsmose. Karlsmose hørte under Sindinggård Gods, og dens hartkorn var ansat til 1 td. og 7 skæpper.

   Hans hustru overlever ikke den sidste fødsel, og barnet dør også inden året er omme. I 1735 gifter Christen Karlsmose sig 2. gang med Cecil Bertelsdatter i Vildbjerg kirke. De får 7 børn.

   1763 arver han 2 Rdl. og 2 Mk. efter en søstersøn, Niels Thomsen, der døde ugift som ladefoged på hovedgården Taarupgaard i Fjends herred, Viborg amt. Skiftet er insført i skifteprotokollen for Taarupgaard Gods, G200-3, fol. 11a-17b.

   Christen Nielsen Busk dør ca. 17 juli 1772 i Karlsmose, og han bliver begravet den 23. juli fra Sinding kirke. Hans søn Jens Christensen Busk fra 2. ægteskab overtager herefter Karlsmose gård og smedie.

   Skiftet efter Christen er indført i skifteprotekollen for Sindinggård Gods G430-1 fol. 174b, 175a+b. Det fremgår heraf, at der intet blev til arv og deling. Skiftet lyder som følger:

   Skifte efter afgangne Christen Smed i Karlsmose. Anno 1772 den 17. aug. som er rette 30te dagen efter afgangne Christen Nielsen i Karlsmose og udi hans efterladte stervbo. Boet som førhen er registreret, for at vurdere samt skifte og dele imellem enken Zidsel Bertelsdatter, hendes børn og kreditorer, mødte skifteforvalteren Mads Lillelund til Sindinggård med 2de registrerings og vurderingsmænd, navnlig Mikkel Mikkelsen og Christen Christensen Kragsnap af Nybye i overværelse af enken med Laugværge Morten Pedersen af Sinding Mølle, samt af den afdødes myndige arvinger Henrich Christensen af Ørrevad paa egne og de umyndiges vegne, som født værge efter loven, for døtrene Anne Margrethe og Anne Christensdatter, den første 31 år og den sidste 21 år gammel, så og Niels Christensen fra Schodborg ved Ulfborg kirke, Christen Christensen af Lind by i Rind sogn, Jens Christensen i Karlsmose i Sinding sogn, Povel Bertelsen i Vinding sogn på sin hustru Karen Christensdatters vegne. Og blev i førbemeldtes overværelse vurderet og passeret som følger:


   Rdl.
   Mk.
   Skl.
   I salshuset i stuen   1 gl. fyrrebord 3 Mk., 1 liden fyrreskammel 4 Skl., to bænke ved bordet 6 Skl. er

   3
   10
   1 gl. ege skrin med lås og nøgle 2 Mk. 8 Skl., 1 dito jernbunden med dito 2 Mk. er

   4
   8
   1 viser1 med halv fouteral 1 Rdl., 1 gl. træstol 8 Skl. er
   1

   8
   2 lyster? som er nagelfaste 4 Skl., 1 ? 4 Skl., 1 saltkar 2 Skl. er


   10
   en halv sengested fæsted til væggen 1 Mk. 8 Skl., derpå 1 gl. stribet olmerdugsdyne 3 Mk. 8 Skl. er

   5

   1 gl. blåstribet pude 8 Skl., 1 gråstribet dito 8 Skl. er

   1

   2 hølsklæder2 1 Mk. 4 Skl., 1 gråstribet dynevår 2 Mk. er

   3
   4
   Den salige mands gangklæder   1 blå kjortel af 4-siel tøj 2 Rdl. 4 Skl., 1 brun klædesvest med metalknapper 20 Skl. er
   2
   1
   8
   1 brun vest af 4-siel tøj 1 Rdl., 1 læddervest 1 Mk., 1 gl. røstribet nattrøje 4 Mk. er
   1
   5

   1 lædder dito 1 Mk. 8 Skl., 1 par gl. lædderbukser 2 Mk., 1 par forslidte dito 8 Skl. er

   4

   1 par gl. sko med spænder 1 Mk., 1 gl. hat 4 Skl., 1 hatteslag 1 Mk., 1 par blå strømper 12 Skl. er

   3

   1 par dito 10 Skl., 1 par gl. vanter 2 Skl., 1 gl. hørgarns og 1 blårgarns skjorte 24 Skl. er

   2
   4
   1 par træsko 4 Skl., 1 øltønde 3 Mk., 1 fjerding 1 Mk. er

   4
   4
   1 gl. egekar med 3 jernbånd 2 Mk. 8 skl., 1 halmselde 8 Skl., 1 standtønde 4 Skl. er

   3
   4
   1 gl. stenkrukke 12 Skl., 1 trense 8 Skl., 1 kværn 12 Skl., 1 bære ? 2 Skl. er

   2
   2
   1 gl. lygte og 1 gl. tragt 2 Skl., 1 rivejern 4 Skl., 1 fyrfad 12 Skl., 1 flødebøtte 4 Skl. er

   1
   6
   I køkkenet   1 gl. egekar med jernbånd 8 Skl., 1 draugtønde 8 Skl. er

   1

   1 ballie 1 Mk., 1 strippe 6 Skl., 1 korn måde 1 Mk., 1 sold og 1 gl. drifttrug 10 Skl.

   3

   1 liden korn måde 8 Skl., 3 halmløb 10 Skl., 3 gl. stripper 12 Skl., 1 jernrist 8 Skl.

   2
   6
   1 haandkværn 1 Rdl., 1 gl. kedel i grue 1 Rdl. 4 Mk. 12 Skl. er
   2
   4
   12
   1 gl. messingkedel 10 Skl., 1 ildklemme og 1 ildfork 14 Skl. er

   1
   8
   3 røde fade 6 Skl., sorte gryder, sætter og potter 2 Mk. 8 Skl. er

   2
   14
   1 gl. hampesæk til 1 tønde, 1 dito til 1/2 tønde

   4

   1 madkurv 4 Skl., 1 naur og sange? 12 Skl. er

   1

   Havendes kvæg   1 sortbroget ko, har fået 7 kalve
   8


   1 sort dito, uløbet, har fået 4 kalve
   6
   4

   1 sortbroget kælveko
   6
   4

   1 grå dito i 3 år, kælvende til kyndelmisse
   6
   4

   5 får med lam á 5 Mk., 4 årings væddere á 4 Mk. er
   6
   5

   2 ronvæddere 1 Rdl. 2 Mk., 5 får uden lam á 3 Mk. 8 Skl.
   4
   1
   8
   1 so svin 3 Rdl., 1 høkurv 2 Mk., 2 gl. river 8 Skl.
   3
   2
   8
   1 plejl 2 Skl., 1 jerngreb 12 Skl., 1 spade 1 Mk. 8 Skl.

   2
   6
   1 trægreb og 1 fåre hække 8 Skl., 1 gl. hakkelseskiste uden kniv 12 Skl.

   1
   4
   1 fjæl ved tørvestakken 12 Skl., 2 gl. bitræer og 2 bisværme, deraf halvdelen som tilhører boet
   2


   summa vurderingen
   62
   2
   6

   Derefter tilspurgte skifteforvalteren enken med laugværge, samt de tilstedeværende arvinger på egne og de umyndiges vegne, om de vidste videre inden- og udendøre, der kunne komme stervboet til nytte, hvortil de svarede "nej", undtagen smede redskaberne, hvilke de begærede måtte blive uvurderet imod at Jens Christensen forsyner enken med fornøden og fornøjelig ophold så længe hun lever.
   Det samme tilstod Christen Christensen i Lind på hans broder Bertel Christensen i København hans vegne, de øvrige arvinger som er Jens Jensen i Sinckbeck i Flynder sogn, paa hans afdødes kones efterladte børns vegne, som ej havde noget derimod, som ses af hans egenhændige svar på indkaldelse til skiftet, saaledes lydende:

   Dette er mig og forelagt og læst, af mig underskrevet, men som stervboet står vel udi stor besværinger, saa agter jeg ikke at søge nogen arvepart eller at møde til fastsatte tid og sted, tilstår
   Jens Jensen Sinckbeck

   og som intet mere befindes boet til indtægt, bliver dens besværing at tilføre som er først stedets besætning og brystfældighed.

   Rdl.
   Mk.
   Skl.
   Besætningen efter hans kongelige Majestæts allernådigste forordning á 1 td. hartkorn 1 bæst til 10 Rdl.
   17


   Brystfældighed paa salshuste, som er 8 fag ansat ialt for
   4


   Laden sønden i gården, som er 12 fag, dertil ansat til tag, tømmer og arbejdsløn
   8


   Fæehuset og hølade med videre østen i gården 19 fag, som er helt brystfældig, til sammes istandsættelse med tag, tømmer og arbejdsløn á fag 1 Rdl. er
   19


   Derefter fordrede enken hendes begravelses bekostning imod den
   13
   2

   Og som intet mere befindes boet til udgift, bliver alene skiftets bekostning at tilføre, som er skifteforvalteren til skriverløn og salær er
   4


   vurderingsmændene hver 2 Mk. er

   4

   stemplet papir til skiftebrevet

   3

   Bliver så boets udgift den summa
   66
   3

   Når boets indtægt mod dens udgift likvideres, befindes udgiften at overløbe indtægten

   4
   10

   Siden ingen arv blev og de 2 umyndige børn navnlig Anne Margrethe og Anne Christensdatter ingen arv kunne nyde og de i nogle år havde været hjemme hos forældrene for liden eller ingen løn, saa lovede Jens Christesen at give hver af dem rede penge 6 Rdl. 4 Mk. med samme ret som om de var dem arveligen tilfalden, hvilke han til skifteforvalteren som overformynder næstkommende Snapsting 1773 udbetaler, at de deraf kan nyde rente. Så giver han dem og deres trolovelses og bryllups kost, når og om de samme forlanger, og desuden den yngste Anne Christensdatter en forsvarlig seng til 12 Rdl.
   Og er saaledes denne skifte sluttet og tilendebragt, til bekræftelse under vores hænder. Actum stervboet ut supra.

   Enken
   Zidsel Bertilsdatter
   Mikkel Mikkelsen
   Laugværge
   Morten Pedersen

   Hendrich Smed
   Povel Bertelsen
   Jens Christensen

   1 viser=ur
   2 hølsklæde=sengetæppe.
  Person-ID I1660  Okkels
  Sidst ændret 29 dec. 1999 

  Far Niels Sørensen Busch,   f. ca. 1660, Djeld, Sevel Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1731, Sahl Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 71 år) 
  Mor Maren Christensdatter Krogh,   f. ca. 1665, Sahl Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1722, Sahl Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 57 år) 
  Familie-ID F602  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Ukendt navn   d. 1735, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Ægteskab ca. 1725 
  Børn 
   1. Henrich Christensen Busk,   f. ca. 1727   d. 28 jul. 1777, Ørre Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 50 år)
   2. ? Christensdatter Busk,   f. før 1730
   3. Karen Christensdatter Busk,   f. ca. 1730, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 18 jan. 1814, Vinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 84 år)
   4. Niels Christensen Busk,   f. 1732, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 13 okt. 1811 (Alder 79 år)
   5. Jens Christensen Busk,   f. 1735, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 21 nov. 1735, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 0 år)
  Familie-ID F920  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Zidsel Bertelsdatter,   f. 1705, Junge, Strade, Vinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 30 sep. 1787, Karlsmose Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 82 år) 
  Ægteskab 29 sep. 1735  Vildbjerg Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Bertel Christensen Busk,   f. 11 jul. 1736, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Sophie Christensdatter,   f. 1738, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 15 apr. 1819, Okkelsgård, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 81 år)
   3. Anne Margrethe Christensdatter,   f. 1740, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   4. Christen Christensen Busk,   f. 1743, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 16 apr. 1806, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 63 år)
   5. Jens Christensen Busk,   f. 1745, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1773, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 28 år)
   6. Lars Christensen Busk,   f. 1747, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. før 1772 (Alder < 25 år)
   7. Anne Christensen Busk,   f. ca. 1751, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 6.10.1827, Understrup, Ørre Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 76 år)
  Familie-ID F601  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsÆgteskab - 29 sep. 1735 - Vildbjerg Kirke Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - 23 jul. 1772 - Sinding Sogn Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Kilder 
  1. [S2] Dine jyske rødder af Nik Okkels. Udkast dec. 1997, NIK97 (s. 3.65).