Udskriv Tilføj bogmærke

Peder (Okkels) Erichsen

Mand 1736 - 1811  (75 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Peder (Okkels) Erichsen 
  Fødsel 1736  Ochels, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Dåb 11 apr. 1736  Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Beskæftigelse Gårdfæster/selvejer 
  Reference 5,8 
  Død 16 apr. 1811  Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse 28 apr. 1811  Okkels, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Notater 
  • Peder Eriksen Okkels var fæstegårdmand, senere selvejergårdmand i "Okkels". Han overtog fæstet efter sin stedfader, Jens Nielsen også kaldet Jens Ochels.

   I en jordebog for "Lundenæs" 1772 nævnes Peder Erichsen som fæster i "Okkels" af hartkorn 3 tdr. 4 skp. 2 fjdk. 2 alb., og gården svarede på dette tidspunkt i landgilde 6 rigsdaler. Det var også på dette tidspunkt, at Lucas von Klippe købte gård og gods, og der hørte da til "Lundenæs" ca. 2400 tdr. hartkorn bøndergods mest i Bølling og Hammerum herreder.

   Peder Eriksen Okkels har antagelig købt sin fæstegård til selveje af Lucas von Klippe, da han ikke nævnes i jordebogen for Lundenæs 1780, men det har ikke været muligt at finde, hvornår han blev selvejer.

   Som gårdbeboer i Okkels bliver han kaldt Peder Ochels, blandt andet når præsten skriver hans børn ind i kirkebogen.

   Den 13. Marts 1773 er Peder Erichsen fra Ochierd i Rind Sogn tilstede i Karlsmose, Sinding sogn ved skiftet efter sin kones bror, Jens Christensen. Der var intet at arve.

   1798 afstår Peder Erichsen (Okkels) gården til sin søn Jens Christian Pedersen. Skødet er indført i Hammerum herreds skøde- og pantebog nr. 2, fol. 659:

   Jeg underskrevne Peder Erichsen, Boende i Okkels, Rind Sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt giør hermed vitterlig, at ieg har solgt og afhændet, ligesom ieg og herved sælger, skiøder og aldeeles afhænder fra mig og mine arvinger til min kiære Søn Jens Christian Pedersen min hidtil eiende og paaboende gaard, Okkels kaldet, i bemeldte Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkiøbing amt, som staar for Hartkorn 3 Tdr. 4 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb., Hvilken Gaard med Bygninger og Eiendomme, Herligheder og Rættigheder, ligesom ieg det selv har eiet, tilligemed den ham overleverede Besætning af levende og dødt, fra i Dag skal tilhøre bemeldte min Kiære Søn Jens Christian Pedersen og hans arvinger til ævindelig arv og Eiendom, og da han for denne Gaard har betalt mig den efter mundtlig Aftale belovede Kiøbesumma 200 Rdlr., skriver Toehundrede Rigsdaler, saa forbinder ieg mig og arvinger at frie og hiemle Kiøberen Jens Christian Pedersen den Gaard og Eiendom for hver mands loulige Krav og Tiltale, men dog forbindes Kiøberen og efterkommende Eiere af bemeldte Gaard at opfylde den med mig oprettede aftægts Kontrakt til rette Forfaldstiider i alle maader.

   Det til Bekræftelse haver ieg ei allene selv underskrevet og forseglet denne min udgivne Skiøde, men endog ombedet undertegnede mænd med mig til Vitterlighed at underskrive.

   Til Vitterlighed underskriver og forsegler: Niels Jensen Ellemholt. Christen Poulsen Fjederholt (Peders svigersøn).

   At der ved dette Kiøb ingen skriftlig Kontract er oprettet, det bevidner med Kiøber og Sælgers underskrift.

   Datum ut Supra

   Som det fremgår af skødet, blev der i forbindelse med ejerskiftet oprettet en aftægtskontrakt:

   1. Overlader ieg til min kiære Søn Jens Christian Pedersen min iboende Gaard og Eiendom tilligemed Besætning, som ieg i Dag har skiødet og Solgt ham, naar vi paa begge Sider finder for godt at udfløtte af Gaarden, da nyder ieg, Peder Erichsen og Hustrue vores Livstiid til Beboelse, den nuværende Huus her paa Okkels mark beliggende, bestaaende af 10 Fag, og hvad meere Bygning, som der bliver bygget, frie uden afgift i alle maader.
   2. Det Aggermark, Som ligger med dette Huus, tilhører Huuset tilligemed, om meere bliver opbrudt der af Heeden, da drives det altsammen med Vogn, Ploug og Harve af Okkels Gaards Eiere uden nogen Betalling.
   3. Den Engkrog, kaldet Nedergaard Krog, østen Gaarden skal og tilhøre bemelte Huus, men Gaardens Eiere hiemfører Høet deraf bemelte Huus uden Betalling.
   4. Gaardens Eiere leverer aarlig i Tørvebierrings Tiiden 50 Læs Heedetørv, 6 Sneese Læs sat ved bemelte Huus uden nogen betaling.
   5. Naar ieg og Hustrue vil beboe Huuset, da nyder vi af Gaardens Eiere, de 2de første aar, aarlig 2 Tdr. Rug og 4 Skp. Byg, men i Eftertiiden ikkuns aarlig 1 Td. Rug og 4 Skp. Byg tilligemed den Sæd, som den Tiid er i Huusets Eiendom. ligeledes aarlig leverer Gaardens Eiere mig og Hustrue 3 trauer Rughalm og 1 trane Byghalm og ligesaa i Aalestangstens Tiid 11/2 Lispund aal og 1 Lispund Flæsk.
   6. Og naar ieg og Hustrue opflytter i bemelte Huus, da tager vi af Gaardens Besætning, nemlig een Koe af dem, som er i Gaarden, hvilket ieg finder for godt, og fiire Faar med deres Lam, hvilken Koe og Faar følger Gaardens Eieres Kreature, naar det er løs og vogtes af Gaardens Eiere uden Betalling.
   7. Ligeledes naar ieg og Hustrue opflytter i bemelte Huus, medtager vi uden Betalling af Indboe, een iern Kakkelovn, tilligemed een god Sængested og dertil behøvende Sængeklæder samt 2de Kister og Skriin, nogle Stoele tillige med, hvad som ieg behøver af det, som er i Kiøkkenet og Bryggerset til fornøden Brug uden Betaling.
   8. Gaardens Eiere møller vores Korn bestandig og naar forlanges alle Tiider kiører os til vores Kierke uden Betalling.
   9. Dem stuuder, som er i Gaardens Fæedrift, maae ieg Peder Erichsen selvbierge, hvad som Kreaturerne ei fortærer.
   10. Alt hvad ieg og Hustrue efterlader os, tilhører min kiære Søn, Jens Christian Pedersen, og hans arvinger, hvorimod hand besørger os een sømmelig Jordefærd.
   Af den Kontrakt paa begge Sider af nu værende Eiere af Okkels gaard og efterkommende skal holdes og opfyldes i alle Deele, det bekræfter vi med vore Hænders underskrift.

   Okkels den 26. october 1798.

   Jens Christian Pedersen.

   Til Vitterlighed underskriver og forseiler:

   Niels Jensen Ellemholt.


   Ved folketællingen 1801 bor Peder Erichsen og hans hustru i Ochels med deres ugifte søn Jens Christian Pedersen og Peders moster Maren Pedersdatter1 på 85 år. Herudover bor der 2 tjenestefolk. Peder er fortsat anført som husbond, uanset at gården nu juridisk set tilhører hans søn. Dette tyder på, at hans søn i praksis først overtager gården, da han få år senere gifter sig.

   Den 9. december 1804 er Peder Ockels fadder, da hans ældste datters søn, Dines Jensen (Elmholt), bliver døbt i Rind kirke.

   Den 27. september 1807 er han igen fadder, da hans barnebarn Sophie Jensdatter bliver døbt i Rind kirke.

   Peder Erichsen (Ochels) dør 75 år gammel som aftægtsmand i Okkels den 16. april 1811. Begravelsen sker den 28. april.   1 Mosteren bærer således samme navn som hans mor. Mosteren er enke efter 2 ægteskaber og nyder ophold på gården (aftægt).
  Person-ID I30  Okkels
  Sidst ændret 29 aug. 1999 

  Far Erich (Ochels) Erichsen,   f. ca. 1702, Okkels, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1746, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 44 år) 
  Mor Maren (Ochels) Pedersdatter,   f. ca. 1708, Ochels, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1788, Ochels Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 80 år) 
  Ægteskab 02 okt. 1735  Rind Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F8  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Sophie Christensdatter,   f. 1738, Karlsmose, Sinding Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 15 apr. 1819, Okkelsgård, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 81 år) 
  Ægteskab 1766  Sinding Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Maren Pedersdatter,   f. 22 feb. 1766, Okkels, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 08 apr. 1850, Elmholt Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 84 år)
   2. Erich Pedersen,   f. 1767, Okkels Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1768 (Alder 1 år)
   3. Erich (Okkels) Pedersen,   f. 1769, Okkels Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 25 aug. 1852 (Alder 83 år)
   4. Jens Christian (Okkels) Pedersen,   f. 1772, Okkels Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 28 feb. 1836, Okkels Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 64 år)
   5. Zidsel Pedersdatter,   f. 1780, Okkels Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Familie-ID F9  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsÆgteskab - 1766 - Sinding Kirke Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Kilder 
  1. [S1] Anetavle for Okkels Birk udarbejdet 1943 ved Personalhistorisk Institut, PI43.