Jens (Okkels) Jensen

Mand 1818 - 1886  (67 år)


Personlige oplysninger    |    Alle    |    PDF

 • Navn Jens (Okkels) Jensen 
  Født 13 nov. 1818  Okkels, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Dåb 14 nov. 1818  Hjemmet Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Beskæftigelse Gårdejer 
  Reference 11,14 
  Død 24 maj 1886  Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Jens Jensen Okkels blev hjemmedøbt d. 14. november, og dåben blev konfirmeret i kirken d. 26. november 1818. Faddere ved dåben var pige Ane Ceciliane Nielsdatter fra Elmholt, Dynes Amtrup (barnets morfar, Dynes Jensen) fra Snejbjerg, Erik Pedersen (barnets farbror) fra Øster Høgild, pigerne Sophie Erichsdatter fra Øster Høgild og Sofie Christiansdatter fra Fjederholt. Ifølge kirkebogen er han ikke navngivet Okkels.

   I 1830 dør hans mor. Jens er da 12 år. Året efter gifter hans far sig igen, og Jens får en stedmor, Maren Madsdatter. Ved folketællingen i 1834 bor han forsat i sit barndomshjem, Okkelsgård.

   Jens Jensen ungkarl af Okkels bliver gift i Gjellerup kirke den 10. oktober 1845 med Ane Jensdatter pige af Birk by. Forlovere ved brylluppet er P. Pedersen og L. Valter. Jens og Ane får 6 børn.

   I 1846 får Jens Okkels skøde på sin svigerfar Jens Christensens gård Meldgård, senere kaldet Margretheslyst i Birk, Gjellerup sogn, Hammerum herred (matr.nr. 4 a,b). Skødet er indført i Hammerum herreds skøde- og pantebog nr. 14, fol. 840 og lyder i uddrag:

   Underskrevne Jens Christensen gør herved vitterlig at have solgt og afhændet fra mig og øvrige arvinger til min svigersøn Jens Jensen Okkels følgende mig tilhørende ejendomme, beliggende i Birk by, Gellerup sogn.

   a) Den mig ifølge Skøde af 17/6 1828, læst 16/8 1828 overdragne Gaard af Hartkorn 3 Tdr. 6 Skp. 2 5/6 Alb. af Ager og Eng, Skovskyld 1 Skp. 1 Fjdk. med påstående Bygninger og tilligende Jorder, alt med de Rettigheder og Byrder, saaledes som jeg deraf har været Ejer.
   b) 1 Engparcel fra Lars Frandsens Gaard, Øster Birkholm kaldet, Hartkorn 2 Skp. 3 Fjdk. 2 11/32 Alb.
   c) Foruden det foranførte Hartkorn følger i Købet Ind- og Udbo tillige med Besætning og Inventarium, saaledes som Køberen samme allerede har tiltraadt og taget i Brug og Besiddelse.
   Da køberen Jens Jensen Okkels har tilfredsstillet mig for Købesummen 1775 Rdlr. Sølv, idet han har forpligtet sig til at svare de 275 Rdlr. Sølv, som indestaar i Gaarden, og for de øvrige 1000 Rdlr. givet mig fyldestgørende Sikkerhed, samt fremdeles ved Kontrakt af D.D. givet mig Betryggelse for den Aftægt, jeg og Hustru ved Gaardens Afstaaelse har betinget os, saa erklærer jeg desaarsag, at benævnte Ejendomme med Tilliggende ganske som jeg har været Ejer deraf nu rettelig skal tilhøre Jens Jensen Okkels med fuld Ejendomret fri og frelst fra hver Mands Tiltale under min og Arvingers Hjemmel efter Loven.

   Skrevet i Herning, 8. Februar 1846

   Jens Christensen

   Læst i Hammerum Herreds Ting 8. April 1848.   1858 er Jens Okkels laugværge i skifteretten for Ane Marie Christensen, som er enke efter Peder Jepsen i Birk.

   Jens Jensen Okkels afstod i året 1875 "Meldgaard" til sønnen Jens Birk Jensen.

   Hans søn, Lars Martinus Okkels Jensen, går i perioden 1871-1874 på Jelling seminarium. Mens det står på, er der en livlig brevveksling1 mellem ham og hans forældre samt hans hjemmeboende brødre i Birk. Brevene, som omhandler stort og småt fra hjemmet og hjemegnen blandt andet familiens helbred og især mangel på samme, slutter ofte med en lille beskrivelse af særligt mændenes arbejde på gårdene. Faktisk er brevvekslingen så omfattende, at man får et ganske godt indblik i gårdmandslivet på den tid:

   17. maj 1871:


   9. oktober 1871:


   4. september 1872:


   September 1872:n byttede deres væk...


   22. september 1872:


   8. oktober 1872:


   29. oktober 1872:


   29. november 1872:


   6. marts 1873:


   24. marts 1873:e den sidste tid. Så har vi købt en kvie af Kresten Smedegård3 for 62 rd. - den skal kælve i maj.


   30. marts 1873:


   25. maj 1873:


   14. juli 1873:r avlet mere kløver i år end nogensinde før: 21 læs...


   29. august 1873:


   1873:stbyen.


   11. oktober 1873:


   26. oktober 1873:
   (Brev fra Ane Jensdatter til sin søn Lars Martinus Okkels Jensen)

   23. november 1873:


   24. april 1874:e klyner, og snart skal vi til at kaste ler. Senere skal der stryges sten...
   (Brev fra Peder Christian Jensen Okkels til sin bror Lars Martinus Okkels Jensen)

   15. juli 1874:


   Der kommer til at gå mange breve og pakker frem og tilbage med posten (dagvognen). Fra Birk sender de smør, sulevarer og tøj - en gang imellem også andet. Fra Jelling går der tomme smørdunke og tøj retur. Der er ikke mange breve, hvori Jens ikke bedyrer sin søn Lars Martinus Okkels Jensen, at han ikke skal tage så tungt på det med eksamen. Og penge bliver sendt med opfordring til, at han bare skal sige til, så skal der komme flere. Og han må endelig ikke spare på middagsmaden. Brevene slutter altid med hilsener fra hele familien, men først og sidst fra forældrene. Ofte står der kærlig hilsen; men ligegyldigt hvad der har stået i forvejen, slutter brevet altid: Venskabeligst Jens Okkels.

   Jens sender det første brev til Lars Martinus den 17. maj 1871:

   Kære Søn! - Nu sætter jeg mig til at skrive nogle få linier til dig, og det bliver ikke meget, for jeg tænker med Guds hjælp, at hvis der falder ikke andet ind, så kommer din ældste bror ud til dig lørdag aften. Så kan I jo bedre tale sammen om nyt og gammelt.

   Jeg har hørt af et brev fra dig at "de gamle" har taget eksamen, og så kan jeg vel tænke at det giver dig indtryk og tanker - men med måde .

   Kære Søn! Du må ikke bryde dig for meget med den eksamen, for det er jo ingen hårdhed om man skulle gå et år længere.

   Du skriver til din broder at skulle det gå dig således at du skulle falde, så kunne du ingen komme til. Men sådanne tanker må du ikke have. For sker det, må det jo være til gavn - på en anden måde, som man ikke kan se for sit blik. Du kan tro vi er lige glade ved dig - det må du ikke tænke andet.

   I torsdag såede jeg det første af min sæd. Nu til slutning være du hilset fra din familie, men først og sidst fra dine forældre.

   Venskabeligst Jens Okkels

   Den 18. juni 1873 sender Jens igen brev til Jelling (i uddrag):

   Du må spise middagsmad hver dag, ellers vil madlysten gå fra dig. Og ikke bekymre dig så meget - både jeg og din moder er forsikrede om at du læser med flid. Peder Christian har været lidt bedre - i går var det dog ringere igen, men der kom ikke blod som første gang. I dag kørte de til doktor, både ham og Jens Birk.

   Hvad du skrev om pigen har jeg ikke noget at sige til - det overlader jeg alene til dig og Vorherre. Skulle jeg sige noget så er det det: Jeg synes du er så ung (19 år). Til slut takker jeg dig for de mange glade dage vi har levet sammen. Er det Guds vilje at vi skal leve, så venter jeg også at det vedvarer.

   Den 15. juli 1874 bliver det kun til en kort besked:

   Kjære Søn. Her sender jeg dig 25 rd. - Og jeg skal nok med guds hjælp hente Dig til den bestemte tid - og paa bestemte Sted - og Dag, og saa beder jeg vorherre være med Dig og ledsage og opholde Dig. Hilsen fra mig og Din Moder. Jens Okkels

   I 1875 afstår Jens og Ane Meldgård til deres ældste søn, Jens Birk Jensen, der bliver gift det år. Herefter bygger de en ny gård på en udmark i Vester Birk. Denne gård overdrager de i 1883 til deres yngste søn Karl Okkels. Ved siden af bygger de et lille aftægshus - Birkelund, hvor de bor resten af deres liv.

   Fra aftægtshuset, Birkelund, sender de følgende breve til Lars Martinus og Marie:

   Birkelund den 30. marts 1884

   Kjere Børren.
   I kan troe Kjere Børren at vi var rigtig glade ved Eders Brev - endskjønt det er slemt for Marie at hun er Saa lit Rask - Men Saa skal man hobe til det bedste, at det bliver bedre Naar Sommeren Kommer - Din Moder er jo dog lit bedre end den anden Gang jeg skrev - disse Kjettel4 Knuder er jo dog Sunket men ikke aldeles gaaet, men vi haaber jo dog nu om vor Herre jo dog er os Saa Naadig og god - at hun kommer Sig denne Gang - jeg er glad hun har Jo dog syg og syslet (eller puslet) hele tidet og naar vi kan være nogenledes ved helsen, Saa har vi Jo got. Min Søstes Mand Dynes Søbyg (?) er død i Februar og jeg var derovre til Jordefær den 4. Marts - og nu er min Søster meget syg men hun kan maaske gjerne komme Sig igjen. Sidste Tisdag hafde Lars Jacobsen af Birk Bryllup med vor naarbos (eller morbrors) datter (Jens Simmonsen) hvilken var en stor Bryllup og Moder og jeg var ogsaa buden men vi blev hjemme men Karl og hans Kone og Jens Birk var der - og di var snart med over hele Birk. Hilsen fra Moder og mig til eder Bege Kjer Børren og hils din Svige Forældre og eders Smaa Drenge.

   Jens Okkels

   Fik du din høns got flytte med til fyen - skriv Snart.

   -----------------

   Birkelund den 17. August 84.
   Kjere Børren.
   Du skal have Tak Kjere Søn for din Brev du Skrev til Moder paa hindes fødsels Dag - og Hjertelig Tak Skal du havefor alt dette vi har haft sammen - Din Moder har været meget lit stærk i trefjerden Aard - men hun har jo da ikke Leget meget i Sengen end som almindelig - først begynte hindes Sygdom med at Kjetteler reste om hendes Hals og Saa fik hun noget raad for det Som og hjalp - og saa fik hun meget Smerte i Hindes Lemmer som vist nok var git især i Kallen på hindes Ben - Saa fik hun og noget for det Som hjalp - der efter begyndte det med nervegit mere i den venstre Arm og den højre Bend og fod - og det har hun jo nu haft et halv Aar - men hun er jo da lidt bedre - Nu i den siste Mane er hun ved Dogter hver Anden dag og bliver Læktreseer - og hun faar jo mixtur og piller hver dag og noget at smøre med - ellers har vi det got Karl og Kjestine omgaas os i Kjærlighed - Rug og Byg har vi inde eller samlet og havre har vi ikke høste ennu - Rug var god, men Byg og havre er meget smaat - Dine Søsken er jo dog nogenledes med helsen - endskjøn di er ikke stærk nogen af dem - I være hilset Kjere Børren og Hils eders Drenge fra Moder og mig.

   Jens Okkels

   Jens var ven med Thomas Nielsen5. Blandt andet sendte Jens sine børn på Hammerum højskole, som Thomas Nielsen havde oprettet.

   Jens Jensen (Okkels) dør ved et ulykkestilfælde 68 år gammel den 24. maj 1886 som aftægtsmand i Birkelund, Vester Birk, Gjellerup sogn.

   Jens Jensen Okkels
   * 12. Novbr. 1818 † 24. Maj 1886
   og Hustru
   Ane Okkels
   * 5. Aug. 1824 † 10 Novbr. 1896
   Den 28. maj bliver han begravet på Gjellerup kirkegård ved siden af sin kone. På deres gravsted bliver rejst en sortgrå granitsten. På stenens polerede front står med indhuggede bogstaver:


   Hans barnebarn, Jens Okkels Birk beretter følgende om ulykkestilfældet i SL53:

   Jens Okkels afgik ved Døden i 1886 ved et Ulykkestilfælde. Det kan synes underligt, at en saa rolig og besindig Mand skulle finde Døden paa den Maade. Selv om han var blevet Aftægtsmand, havde han sin Færden paa Gaarden (Karls), hvor han hjalp til med det Arbejde, som laa bedst for ham, og det var i Almindelighed pasning af Kreaturer. Men den 24. Maj 1886 blev det bestemt, at han skulle køre til Mølle i Herning med et Læs Korn til Formaling. Sønnen Karl lagde nok Mærke til, da han kørte hjemmefra, at Hestene var noget urolige, men han har nok ment, at Faderens Besindighed ville være i stand til at ordne den Sag. Det gik ogsaa altsammen godt nok til Mølle, men med en Ventetid der var de unge Heste blevet endnu mere urolige, og da det fra Møllen og til Hovedgaden gaar en del ned ad Bakke, tog Hestene Magten fra Kusken, og i Svinget ind paa Hovedgaden trak Hestene ham foran af Vognen, og samtidig slog den ene Hest bagud og ramte ham i Hovedet med Døden til Følge. Da Folk kom til aandede han svagt, men han døde umiddelbart efter.
   Det gjorde et dybt Indtryk paa os alle, og maaske især paa mig, der i flere Aar havde færdedes med ham i Mark og i Stald, da Dødsbudskabet hen imod Aften blev os bragt. Ingen havde ventet, at Døden skulle komme til ham paa den Maade.

   Det tragiske trafikuheld gav anledning til denne notits i Herning Folkeblad maj 1886.

   Dødsulykke
   Jens Okkels fra Birk blev i gaar Eftermiddag dræbt ved en Løbskkørsel. Han havde været til Mølle i Herning, og paa Hjemvejen fra Møllen og her ned til Byen løb Hestene løbsk ned ad Bakken, og den gamle Mand, der var 70 Aar gammel, blev kastet af Vognen og slæbt bag efter Hestene. Han blev herved saa lemlæstet, at Døden kort efterpaafulgte. Hestene løb over og ødelagde en Ligkiste og to Trækvogne, der stod ved Snedker Thomsens Ejendom, og løb til sidst fast i en Tørvestak.

   1 Brevene er endnu bevarede. Ellen Olsen-Okkels har maskinskrevet en del af dem. Hele materialet var i 1997 opbevaret hos Bengt Tue Mønnike i Strandby.
   2 Lund marked blev afholdt sidste gang i 1876.
   3 Gift med Lars Martinus storesøster Zidsel Okkels Jensen.
   4 Kjettel = kirtel
   5 Uddannet lærer. Grundlægger af Hammerum højskole, Vejle amt Folkeblad og Herning Folkeblad. Rigsdagsmand.
   Jens Jensen (Okkels) 1818 - 1886

  Person-ID I48  Okkels
  Sidst ændret 16 jan. 2000 

  Far Jens Christian (Okkels) Pedersen,   f. 1772, Okkels Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 28 feb. 1836, Okkels Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 64 år) 
  Mor Zidsel Dynesdatter,   f. 1777, Hundkjær, Snejbjerg sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 26 aug. 1830, Okkels, Rind Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 53 år) 
  Gift 11 okt. 1803  Snejbjerg Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F10  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Ane Jensdatter,   f. 05 aug. 1824, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 10 nov. 1896, Vester-Birk Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 72 år) 
  Gift 10 okt. 1845  Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Zidsel Okkels Jensen,   f. 05 okt. 1846, Margrethelyst, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 03.1932  (Alder 85 år)
   2. Jens Birk Jensen,   f. 04 dec. 1848, Meldgård, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 18 feb. 1912, Meldgård, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 63 år)
   3. Jens Christian Okkels Jensen,   f. 10 feb. 1851, Meldgård, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 15 jun. 1875, Meldgård, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 24 år)
   4. Lars Martinus Okkels Jensen,   f. 19 jan. 1854, Meldgård, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 24 sep. 1913, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 59 år)
   5. Peder Christian Jensen Okkels,   f. 27 mar. 1856, Meldgård, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 20 maj 1875, Meldgård, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 19 år)
   6. Karl Jensen Okkels,   f. 13 feb. 1859, Meldgård, Birk, Gjellerup Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 14 jul. 1930, Herning Sygehus Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 71 år)
  Familie-ID F12  Gruppeskema  |  Familietavle